Kontakt os+45 22 17 62 00

Brandepaintball.dk

Social Media :

Brande paintball og event logo

Privatlivs-politik

GDPR

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Brande paintball og event

Uhre byvej 15D, 7430 Brande

CVR-nr.: 39279142 

Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via Booking@brandepaintball.dk.

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores [cookiepolitik].

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

 • Kontaktformular
 • Email
 • Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. 

Hjemlen til at behandle disse personoplysningerer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Nyhedsbrev

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen. 

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke. 

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3. 

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed. 

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil HR med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match. 

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/elleransættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse. 

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

 • Google (Analyse)
 • Time4vps (Server host)
 • Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. 

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne. 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.

Lidt Paintball historie.

Paintball er en fængslende og energifyldt sport, der kombinerer strategi, taktik og præcisionsskydning. Gennem årene har paintball udviklet sig fra en simpel leg med farvet maling til en kompleks og konkurrencepræget sport, der appellerer til mennesker i alle aldre og fra alle samfundslag. Denne tekst vil udforske paintballs fascinerende verden, herunder dens historie, de forskellige spilformer, udstyr og teknikker samt betydningen af teamwork og strategisk tænkning. Lad os dykke ned i denne farverige og adrenalinpumpende sport og afdække, hvorfor den fortsat tiltrækker tusindvis af entusiaster verden over.

 

 

Historien bag Paintball:

Paintballs oprindelse kan spores tilbage til 1970’erne, hvor en gruppe venner, ledet af Bob Gurnsey, fik ideen om at bruge markerpistoler til at affyre farvede malingkugler som en alternativ form for rekreation. Den første officielle paintball-kamp fandt sted i 1981 i New Hampshire, USA, og det markerede begyndelsen på en ny sportsgren. De oprindelige markerpistoler blev anvendt i jagt og landmærkningspraksis, og ideen om at overføre disse til en leg blev en stor succes.

Den tidlige form af paintball var enkel: to hold konkurrerede om at eliminere modstanderne ved at ramme dem med farvet maling. Dette grundlæggende koncept har udviklet sig betydeligt, og i dag er paintball meget mere end blot en leg; det er en hel sport med regler, strategier og avanceret udstyr.

Spilformer og Regler:

Paintball spilles på baner, der varierer i størrelse og terræn. Banerne kan omfatte skovområder, bymiljøer eller specialdesignede områder med naturlige skjulesteder og strukturer. Der er forskellige spilformer, men “capture the flag” forbliver en af de mest populære og ikoniske.

I “capture the flag” skal hvert hold forsøge at erobre modstanderholdets flag og bringe det tilbage til deres egen base uden at blive ramt af modstandernes malingkugler. “Elimination” er en anden udbredt form, hvor målet er at eliminere alle modstanderholdets spillere. “Bomb defusal” indebærer, at et hold forsøger at plante en fiktiv bombe på modstanderholdets base, mens det andet forsøger at forhindre det.

Reglerne for paintball er designet til at sikre fair play og sikkerhed. Spillere er forpligtet til at bære beskyttelsesudstyr, herunder maske, handsker og tøj, der dækker hele kroppen. Markerne, eller paintballpistolerne, er underlagt regler, der styrer affyringshastigheder for at minimere risikoen for skader.

Udstyr og Teknikker:

Udstyret i paintball er afgørende for spillerens præstation og sikkerhed. Centralt står markerpistolen, der affyrer små kugler fyldt med farvet maling, også kendt som paintballs. Disse kugler er normalt lavet af gelatine og indeholder en ufarlig farvet væske.

Markerpistoler varierer i design og funktionalitet. Mange bruger trykluft eller kuldioxid til at affyre paintballs med høj hastighed. Moderne markerpistoler kan være mekaniske, elektromekaniske eller elektroniske og kan have avancerede funktioner som elektroniske aftrækkere og tilpasningsmuligheder.

Beskyttelsesudstyr er afgørende for spillerens sikkerhed. En maske, der dækker ansigt og øjne, er obligatorisk for at forhindre skader. Spillere bærer også beskyttelseshandsker, tøj, der dækker hele kroppen, og sko designet til at give trækkraft på forskellige terræner.

Teknik er afgørende for succes på paintballbanen. Nøjagtighed, hurtig reaktionsevne og taktisk bevægelse er grundlæggende færdigheder. At kunne sigte præcist og effektivt kommunikere med holdkammerater er afgørende for at opnå målene i spillet. Erfarne spillere udvikler også evnen til at udnytte terrænet til deres fordel, bruge skjulesteder klogt og overraske modstanderne med strategiske manøvrer.

Teamwork og Strategi:

Paintball er ikke kun en duel mellem individuelle spillere; det er en holdsport, der kræver teamwork og strategisk tænkning. Kommunikation og koordinering mellem holdkammerater er afgørende for at opnå succes på banen. Holdene udvikler ofte specifikke strategier, der passer til deres spillestil og sammensætning af spillere.

En effektiv paintballstrategi involverer evnen til at tilpasse sig dynamiske situationer. Holdene skal være i stand til at ændre deres taktik baseret på modstanderholdets bevægelser og de skiftende forhold på banen. Nogle hold vil fokusere på aggressive angreb, mens andre måske prioriterer forsvar og taktisk positionering.

Terrænudnyttelse er en nøglekomponent i enhver vellykket paintballstrategi. At udnytte naturlige skjulesteder, skabe dækning og anvende overraskelsesangreb kan kaste modstanderen ud af balance. Kommunikation om fjendens positioner og samordning af angreb og forsvar er afgørende for at opnå sejr.

Forskellige Former for Paintball:

Paintball har udviklet sig til forskellige former og stilarter, hvilket gør det muligt for spillere at finde den type spil, der passer bedst til deres præferencer. Nogle af de mest almindelige former inkluderer:

 1. Rekreativ Paintball: Denne form er centreret omkring sjov og rekreation. Reglerne kan være mere afslappede, og spillere kan bruge forskellige typer udstyr. Det er ideelt for dem, der ønsker at nyde paintball uden den intense konkurrence.

 2. Turneringspaintball: For de, der søger en mere konkurrencepræget oplevelse, er turneringspaintball vejen at gå. Dette involverer strukturerede turneringer med standardiserede regler og baner. Turneringspaintball kræver ofte avanceret udstyr og højt niveau af færdigheder.

 3. Magfed Paintball: I magfed paintball bruger spillere markerpistoler, der er begrænset til et bestemt antal kugler pr. magasin. Dette tilføjer en ekstra dimension af taktik og planlægning, da spillere skal være mere forsigtige med deres skud.

 4. Scenario Paintball: Dette format involverer længere spil med komplekse opgaver og scenarier. Temaerne kan variere fra historiske rekonstruktioner til fiktive verdener. Scenario paintball tiltrækker ofte spillere, der ønsker en mere narrativ oplevelse.

Disse forskellige former giver paintball en alsidighed, der gør det tilgængeligt for spillere med forskellige præferencer og niveauer af engagement.

Sundhedsmæssige Fordele ved Paintball:

Ud over den åbenlyse sjov og spænding, der følger med paintball, har sporten også nogle potentielle sundhedsmæssige fordele. Paintball er en fysisk krævende aktivitet, der kombinerer udholdenhed, styrke og koordination. Nogle af de sundhedsmæssige fordele inkluderer:

 1. Konditionstræning: Paintball indebærer intens bevægelse, løb og hurtige reaktioner, hvilket bidrager til at forbedre den generelle kondition.

 2. Forbrænding af Kalorier: Den aktive karakter af paintball kan hjælpe med at forbrænde kalorier, hvilket kan være gavnligt for vægtkontrol og generel sundhed.

 3. Forbedret Koordination: At navigere på paintballbanen, sigte præcist og reagere hurtigt kræver god øjen-hånd koordination og kropsbevidsthed.

 4. Mentalt Velvære: Paintball kombinerer fysisk aktivitet med strategisk tænkning, hvilket kan være gavnligt for mental sundhed og stressreduktion.

 5. Social Interaktion: Da paintball ofte spilles i hold, fremmer det social interaktion, teamwork og samarbejde, hvilket kan have positive effekter på mental sundhed og trivsel.

Konklusion:

Paintball er mere end bare en sport; det er en intens, sjov og fysisk udfordrende oplevelse, der bringer mennesker sammen gennem konkurrence og teamwork. Fra sine beskedne begyndelser som en simpel leg med farvet maling har paintball udviklet sig til en kompleks sport med forskellige former, regler og strategier.

Denne tekst har udforsket paintballs historie, spilformer, udstyr og teknikker samt betydningen af teamwork og strategisk tænkning. Paintball er ikke kun en måde at udøve fysisk aktivitet på, men det er også en kilde til social interaktion, mentalt engagement og potentielle sundhedsmæssige fordele.

Uanset om man er en erfaren spiller på et turneringsniveau eller en nybegynder, der udforsker rekreative muligheder, giver paintball en unik mulighed for at opleve spændingen ved konkurrence, fordybelse i strategisk tænkning og skabe varige minder med holdkammerater. Som en sport, der stadig udvikler sig, vil paintball sandsynligvis fortsætte med at fascinere og tiltrække mennesker, der søger en aktiv og udfordrende måde at fordybe sig i en farverig verden af sjov og spil.

brandepaintball.dk

Copyright © 2023. All Rights Reserved.

Brande Paintball Event

22 17 62 00

Tryk venligst på nedenstående knap for at ringe os op. Når kontoret er lukker, kan du ikke bruge den automatiske opkalds funktion.

Powered by WpChatPlugins
da Danish
X